Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1221-VII
Прийняття: 17.04.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" і "Про зайнятість населення"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.886)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 4 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226) після слів "на законних підставах проживають" доповнити словами "та/або перебувають".

2. Частину третю статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, плата за видачу дозволу не справляється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
17 квітня 2014 року
№ 1221-VII