Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 122
Прийняття: 04.02.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 4 лютого 2004 р. N 122 Київ

Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

Відповідно до Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" ( 899-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок організації робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), що додається.

2. Уповноважити Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 122

ПОРЯДОК організації робіт та методика розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)

{ У тексті Порядку слова “чи райдержадміністрація” в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу земельних ділянок, що підлягають паюванню, між власниками земельних часток (паїв) згідно з проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (далі - проект).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

2. Організація робіт з розподілу земельних ділянок у межах одного сільськогосподарського підприємства між власниками земельних часток (паїв), які подали заяви про виділення належних їм земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), здійснюється відповідною сільською, селищною, міською радою за місцем розташування земельних ділянок згідно з проектом.

3. У разі виявлення після розробки проекту факту невключення одного чи кількох громадян, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку, спадкоємців права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом, інших громадян та юридичних осіб України, які відповідно до законодавства набули право на земельну частку (пай), до списку власників земельних часток (паїв), на підставі якого був складений проект, сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

внесення змін до проекту розробником документації із землеустрою з метою забезпечення громадян необхідною кількістю земельних ділянок (на підставі відповідного договору); { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

надання зазначеним громадянам земельних ділянок із земель запасу чи резервного фонду у розмірі відповідної земельної частки (паю).

У разі неприйняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо внесення змін до проекту або надання таких ділянок із земель запасу чи резервного фонду питання вирішується у судовому порядку. { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

4. З метою інформування власників земельних часток (паїв) про проведення розподілу земельних ділянок сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях у населених пунктах, де проживають власники земельних часток (паїв), оголошення про проведення зборів власників земельних часток (паїв) (далі - збори) не пізніше ніж за 14 днів до їх проведення.

В оголошенні повідомляється:

дата, місце і час проведення зборів;

місце роботи, прізвище, номер службового телефону посадової особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення розподілу земельних ділянок;

місце та строк ознайомлення з проектом, списком та іншими матеріалами, пов'язаними з організацією розподілу земельних ділянок;

можливі процедури проведення розподілу земельних ділянок.

5. Власники земельних часток (паїв), які бажають узяти участь у розподілі земельних ділянок, але не мають можливості з'явитися на збори, можуть уповноважити іншу особу на представництво своїх інтересів на зборах за належним чином оформленою довіреністю.

Власники земельних часток (паїв) або їх представники, які з'явилися на збори, реєструються організаторами зборів.

6. Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації на зборах не менш як двох третин власників земельних часток (паїв), які мають право на їх отримання у натурі, або їх представників згідно із списком, що додається до проекту.

7. Збори веде сільський, селищний, міський голова (або уповноважена відповідною радою особа), який вносить на розгляд та затвердження кандидатуру секретаря зборів. У зборах беруть участь представники територіального органу Держгеокадастру та розробника документації із землеустрою, який розробляв проект. На збори можуть також запрошуватися депутати місцевих рад, представники засобів масової інформації та об'єднань громадян. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015, N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

8. Розподіл земельних ділянок може здійснюватися за згодою не менш як двох третин власників земельних часток (паїв) або їх представників такими методами:

за списком (складається в алфавітному або іншому порядку, визначеному рішенням зборів);

шляхом жеребкування - у разі відсутності згоди щодо розподілу за списком.

9. Результати розподілу оформляються протоколом, що підписується власниками земельних часток (паїв) або їх представниками, які взяли участь у розподілі, головуючим та секретарем зборів.

До протоколу додається:

список реєстрації власників земельних часток (паїв) або їх представників, які взяли участь у розподілі, із зазначенням номерів вибраних ними земельних ділянок згідно з проектом, засвідчених їх підписами. Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради;

схема розташування земельних ділянок згідно з проектом із зазначенням номерів земельних ділянок та номерів їх власників (за списком).

Секретар зборів у дводенний строк після закінчення зборів подає протокол зборів разом з додатками сільській, селищній, міській раді.

10. Сільська, селищна, міська рада у дводенний строк розміщує схему розташування земельних ділянок із зазначенням номерів земельних ділянок та номерів їх власників за списком у загальнодоступному місці у населеному пункті для ознайомлення з нею громадськості у 10-денний строк.

11. Сільська, селищна, міська рада протягом п’яти днів після ознайомлення громадськості з результатами розподілу вживає заходів до остаточного його погодження згідно з поданими заявами і затверджує протокол зборів з урахуванням внесених змін. Протокол є підставою для прийняття рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та державної реєстрації права власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв). { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }

12. Розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності, проводиться згідно з вимогами статті 14-1 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” ( 899-15 ).

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 477 ( 477-2019-п ) від 05.06.2019 }