Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1217
Прийняття: 03.08.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 3 серпня 1998 р. N 1217 Київ

Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, вдосконалення механізму їх обліку та відповідно до статті 12 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний термін утворити постійно діючі комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування створити аналогічні комісії на місцях.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217

Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ), якою визначаються особливості управління безхазяйними відходами.

2. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких невідомий (далі - відходи).

3. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов'язані повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

4. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку також можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, результати перевірок територіальних органів Держекоінспекції, Держсанепідслужби, органів місцевого самоврядування тощо.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

5. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі - комісія).

6. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.

7. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

8. На підставі акта комісії місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.

9. У разі визначення власника відходів він несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України "Про відходи".

10. Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється відповідно до статті 26 Закону України "Про відходи".

Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність, обліковуються ними за встановленою вартістю, з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої юридичної особи.