Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1212-XIV
Прийняття: 04.11.1999
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 51, ст.454)

{В редакції Закону № 2659-III від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 50, ст.260}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 387-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 7, ст.68
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 2245-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 8, ст.46
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1887-IX від 17.11.2021}

Стаття 1. Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених статтею 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідно до Митного кодексу України та інших законів України заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) під час ввезення товарів на митну територію України (у тому числі з метою транзиту).

{Частина перша статті 1 в редакції Законів № 4496-VI від 13.03.2012, № 2530-VIII від 06.09.2018}

Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.

Стаття 2. Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у євро та не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.

Порядок справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України.

Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом.

Єдиний збір включає вартість витрат, пов’язаних із:

відновленням автомобільних доріг;

здійсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, в розмірі, що не перевищує розміру плати за проведення перевірки документів на товар і транспортний засіб (контейнер);

проведенням митними органами у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходів офіційного контролю відповідно до статті 319 Митного кодексу України у формі попереднього документального контролю.

{Абзац четвертий частини п’ятої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

{Частина п'ята статті 2 в редакції Закону № 2530-VIII від 06.09.2018}

Контроль у частині відповідності ставок зборів фактичним витратам на здійснення усіх видів контролю вантажів і транспортних засобів, зазначених у цьому Законі, здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.

Стаття 4. Координація діяльності органів державної влади, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020}

Координація діяльності державних контролюючих органів із справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідними митними органами.

{Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020}

Стаття 5. Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:

Вид транспортного засобу

Місткість або загальна маса  транспортного засобу з вантажем

Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро

за проведення контролю

за проїзд автомобільними дорогами
(за кожен кілометр проїзду)

1. Автобуси

Від 10 до 30 місць включно

4

0,04

Понад 30 місць

10

0,04

2. Вантажні автомобілі з/або без причепів та тягачі з/або без напівпричепів

До 20 тонн включно

10

0,04

Понад 20 до 40 тонн включно

20

0,04

3. Великовагові автотранспортні засоби

Понад 40 до 44 тонн включно

20

0,2

Понад 44 до 52 тонн включно

20

0,4

Від 52 до 60 тонн включно

20

0,54

Понад 60 тонн (за кожні наступні 10 тонн)

20

1,56

4. Великовагові автотранспортні засоби з перевищенням осьових навантажень

До 5 % включно

-

0,1

Понад 5 % до 10 % включно

-

0,2

Понад 10 % до 20 % включно

-

0,54

Понад 20 % за кожні наступні 5 %

-

0,30

5. Великогабаритні автотранспортні засоби з перевищенням встановлених параметрів ширини, висоти, довжини

За кожний параметр

-

0,06

6. Залізничний вагон, контейнер


4

-

{Стаття 5 в редакції Закону № 2245-VIII від 07.12.2017}

Стаття 6. Для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, єдиний збір за здійснення заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не справляється. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю.

{Частина перша статті 6 в редакції Закону № 1887-IX від 17.11.2021}

У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється. Для автомобільних транспортних засобів без автомобіля або без тягача, які при мультимодальних перевезеннях перетинають державний кордон України залізничним транспортом, ставка єдиного збору за здійснення визначеного цим Законом контролю встановлюється за кожну одиницю автомобільних транспортних засобів у розмірі ставки, визначеної статтею 5 цього Закону для контейнера.

{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1887-IX від 17.11.2021}

Єдиний збір з автомобільних транспортних засобів не справляється в разі транзитних мультимодальних перевезень залізничним транспортом без їх проїзду автомобільними шляхами загального користування.

{Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1887-IX від 17.11.2021}

Єдиний збір з транспортних засобів не справляється у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.

Єдиний збір не справляється з транспортних засобів, якими перевозяться вантажі гуманітарної допомоги, якщо товаросупровідні документи оформлені на отримувачів гуманітарної допомоги в Україні, що внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

{Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 387-IV від 26.12.2002}

Єдиний збір за здійснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разі перевантаження у пункті пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний).

{Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 4496-VI від 13.03.2012}

Єдиний збір за проведення заходів офіційного контролю товарів (зокрема у формі попереднього документального контролю) у разі перевезення автомобільних транспортних засобів залізничним транспортом справляється з кожної одиниці таких транспортних засобів, який містить товари, що підлягають заходам офіційного контролю товарів, за ставкою, визначеною для контейнера.

{Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1887-IX від 17.11.2021}

При виконанні міжнародних мультимодальних перевезень залізничним транспортом єдиний збір справляється у мультимодальних терміналах, де відбувається розвантаження транспортного засобу для подальшого слідування власним ходом.

{Статтю 6 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1887-IX від 17.11.2021}

Стаття 7. З перевізників-нерезидентів, діяльність яких здійснюється на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, єдиний збір справляється відповідно до цих договорів.

Стаття 8. З перевізників-резидентів, транспортні засоби яких зареєстровано територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, плата за проїзд автомобільними дорогами України справляється лише у разі перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 02.12.2010, № 71-VIII від 28.12.2014, № 901-VIII від 23.12.2015}

Стаття 9. Допустимі розміри осьових навантажень та (або) габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом 45 днів з дня опублікування цього Закону:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
4 листопада 1999 року
№ 1212-XIV