Указ
Номер: 1211/2002
Прийняття: 24.12.2002
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік

1. Схвалити заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні ( 599/2000 ) на 2003 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити в установлені строки виконання заходів, зазначених у статті 1 цього Указу.

Президент України                     Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 1211/2002

СХВАЛЕНО Указом Президента України від 24 грудня 2002 року N 1211/2002

ЗАХОДИ щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік

1. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України

Травень 2003 року

2. Удосконалити форми і методи підготовки кадрів вищої кваліфікації для державної служби на факультеті вищих керівних кадрів та в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Української Академії державного управління при Президентові України.

Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба, МОН України

Травень 2003 року

3. Розробити і запровадити критерії ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, що здійснюють навчання і професійну підготовку державних службовців.

Державна акредитаційна комісія, МОН, Головдержслужба України, Українська Академія державного управління при Президентові України

Березень 2003 року

4. Запровадити стратегічне планування професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Головдержслужба України, Українська Академія державного управління при Президентові України

Вересень 2003 року

5. Підготувати пропозиції щодо організації вивчення ділових і професійних якостей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Головдержслужба, МОН України, Українська Академія державного управління при Президентові України

Червень 2003 року

6. Розробити порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків ( 182-2004-п ).

Кабінет Міністрів України

Березень 2003 року

7. Розробити проект концепції з адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Головдержслужба, Мін'юст України

Грудень 2003 року

8. Розробити та подати на затвердження Президентові України заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік.

Кабінет Міністрів України

Жовтень 2003 року

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК