Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1200-XIV
Прийняття: 03.11.1999
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.453 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52) такі зміни:

1) у частині другій пункт "а" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

2) абзац шістнадцятий пункту "г" доповнити словами "та майно хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що входить до статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 3 листопада 1999 року
N 1200-XIV