Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 12-XIV
Прийняття: 20.05.1998
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про інформацію Кабінету Міністрів України про погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.187 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Інформацію Кабінету Міністрів України про погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності за станом на 19 травня 1998 року взяти до відома.

2. Роботу урядів, за час діяльності яких нагромадилася заборгованість по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, визнати незадовільною.

3. Доручити Кабінету Міністрів України в місячний термін:

розробити та подати на затвердження Верховної Ради України графік погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях та стипендіях;

внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про індексацію заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, в якому передбачити:

1) фіксацію заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності за станом на 1 червня 1998 року;

2) виплату власниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності з 1 червня 1998 року заробітної плати, пенсій, стипендій та заборгованості, яка утворилася по цих виплатах, з урахуванням інфляції за період виникнення заборгованості;

3) індексацію заборгованості, яка утворилася по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, у відсотках залежно від розміру облікової ставки Національного банку України.

4. Кабінету Міністрів України за результатами виконання Державного бюджету України за перший квартал 1998 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" з урахуванням графіка погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 20 травня 1998 року
N 12-XIV