Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1190
Прийняття: 02.12.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2020 р. № 1190
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 94, ст. 3085) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1190

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852

1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Для отримання, переоформлення ліцензії, зупинення дії, анулювання та відновлення дії ліцензії (повністю або частково), розширення або звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здобувач ліцензії подає до органу ліцензування відповідну заяву за формою згідно з додатками 1, 1-1-1-6.”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Заява про отримання, переоформлення ліцензії, зупинення дії, анулювання та відновлення дії ліцензії (повністю або частково), розширення або звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та документи, що додаються до неї, приймаються згідно з описом документів.”;

3) у пункті 6 слово “одержано” замінити словом “отримано”;

4) пункти 12, 16, 20 та 31 доповнити абзацом такого змісту:

“необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, у яких здійснюється обслуговування замовників.”;

5) абзаци сьомий і восьмий пунктів 13, 17, 21, 25, 28, 32 та 35 викласти в такій редакції:

“Заява про зупинення дії ліцензії (повністю або частково) у будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронній формі) подається органу ліцензування до зупинення діяльності.

Заява про відновлення дії ліцензії (повністю або частково) у будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронній формі) подається органу ліцензування до відновлення діяльності разом з відомостями про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії (повністю або частково).”;

6) пункти 24, 27 та 34 доповнити абзацом такого змісту:

“Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, у яких здійснюється обслуговування замовників.”;

7) у тексті Ліцензійних умов слово “одержання” замінити словом “отримання”;

8) у додатках до Ліцензійних умов:

додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1190)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії”;

доповнити Ліцензійні умови додатками 1-1-1-6 такого змісту:


“Додаток 1-1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 1-2
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення


Додаток 1-3
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення


Додаток 1-4
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії (повністю або частково)


Додаток 1-5
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії (повністю або частково)


Додаток 1-6
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії (повністю або частково)”.

2. Примітку до переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого зазначеною постановою, виключити.