Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1184-VII
Прийняття: 08.04.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та деяких інших законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 18-19, ст.696)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366
Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260):

1) частину третю статті 42 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови";

2) частину першу статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради";

3) в абзаці першому частини четвертої статті 55 слова "якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради" виключити;

4) частину п’яту статті 78 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради";

5) частину шосту статті 79 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"6. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови".

3. У статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236):

частину першу виключити;

у частині другій слово "також" виключити.

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2007 р., № 28, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII):

1) у частині першій статті 6 слова "призначає на посаду та припиняє повноваження" замінити словами "призначає на посади та звільняє з посад";

2) у статті 30:

включити частину другу такого змісту:

"2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади";

частини третю та п’яту викласти в такій редакції:

"3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом";

"5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть";

частину шосту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади", а слова "та частиною п’ятою" виключити;

частини сьому - одинадцяту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади";

частину дванадцяту виключити;

3) частину першу статті 31 та частину другу статті 31-1 після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Новий склад Київської міської виборчої комісії та районних у місті Києві територіальних виборчих комісій для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2014 року формується Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", не пізніш як на п’ятий день з дня набрання чинності цим Законом. Подання щодо кандидатур до складу відповідних комісій вносяться місцевими організаціями партій не пізніш як на третій день з дня набрання чинності цим Законом.

Повноваження членів Київської міської виборчої комісії припиняються з моменту набуття повноважень новим складом відповідної комісії.

3. Центральній виборчій комісії визначити розмір грошової застави, що має вноситися кандидатами у депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад усіх областей, районів, міст, районів у містах України під час проведення проміжних виборів, на час до визначення її розміру після початку виборчого процесу з чергових або позачергових виборів депутатів відповідної обласної, районної, міської чи районної у місті ради.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квітня 2014 року
№ 1184-VII