Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1167-VI
Прийняття: 19.03.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.460 )

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Затвердити внесену Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17 вересня 2008 року N 958-5/08 ( rb0958002-08 ) зміну до Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14, rb239k002-98 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 43), якою абзац другий частини першої статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14, rb239k002-98 ) викладено в такій редакції:

"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить п'ять років".

II. Прикінцеві положення

{ Словосполучення "які будуть проведені у 2010 році" першого речення пункту 1 розділу II втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 }

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України наступних чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у 2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим п'ятого скликання.

2. Частину третю статті 4 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191) викласти в такій редакції:

"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить п'ять років".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1167-VI