Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1164
Прийняття: 22.12.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 грудня 2010 р. N 1164 Київ

Про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статей 7 і 11 Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" ( 2893-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" здійснюється шляхом страхування такої відповідальності відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 ( 953-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 26, ст. 1280; 2006 р., N 29, ст. 2094), та постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. N 1307 ( 1307-2003-п ) "Про затвердження Порядку обчислення тарифів при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 34, ст. 1821).

Внести до зазначених постанов Кабінету Міністрів України ( 953-2003-п, 1307-2003-п ) зміни, що додаються.

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для забезпечення страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1164

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 ( 953-2003-п ) та від 20 серпня 2003 р. N 1307 ( 1307-2003-п )

1. Пункт 12 Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 ( 953-2003-п ), викласти в такій редакції:

"12. Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство надзвичайних ситуацій за погодженням з Мінфіном і Ядерним страховим пулом щороку до 1 квітня подають Кабінетові Міністрів України відповідно до своєї компетенції пропозиції щодо розміру страхового тарифу з обов'язкового страхування кожному оператору ядерних установок окремо на черговий страховий період.".

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. N 1307 ( 1307-2003-п ) після слова "забезпечення" доповнити словами "фінансового покриття", а після слів "страхової суми" - словами ", а для оператора ядерної установки щодо Чорнобильської атомної електростанції - 0,125 відсотка страхової суми".