Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1156-VII
Прийняття: 25.03.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо підсилення прозорості закупівель підприємств

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.597)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий частини першої статті 2 після слів і цифр "визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону" доповнити словами і цифрами "із урахуванням вимог щодо оприлюднення інформації про закупівлі, які здійснюються за рахунок власних коштів, відповідно до абзацу сімнадцятого частини першої статті 10 цього Закону".

2. Пункт 19 частини першої статті 8 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"звіту про результати проведення закупівлі, яка здійснюється за рахунок власних коштів підприємств".

3. Частину першу статті 10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, зобов’язані розміщувати звіти про результати проведення закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість предмета яких відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 2 цього Закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладення договору. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг; найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з якими укладено договір; ціна одиниці товару, робіт та/або послуг та сума, визначена у договорі; дата укладення договору; строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг та інше".

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
25 березня 2014 року
№ 1156-VII