Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1131
Прийняття: 25.12.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1131
Київ

Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 14.06.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 424 від 14.06.2017}

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 35 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, абзацу третього частини другої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та частини четвертої статті 8 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 14.06.2017}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 754 “Деякі питання винагороди державних реєстраторів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2600).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1131

ПОРЯДОК
виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 14.06.2017}

1. Цей Порядок визначає умови та підстави виплати винагороди державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які перебувають у трудових відносинах з Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, а також працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану (далі - посадові особи).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 14.06.2017}

2. Посадова особа, яка належно виконує повноваження, визначені Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” має право на отримання щомісячної та / або одноразової винагороди відповідно до результатів роботи.

Одноразова винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на рік.

Щомісячна винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на місяць.

3. Визначення підстав для виплати винагороди здійснюється з урахуванням:

обсягу та інтенсивності виконаної посадовою особою роботи;

додаткового навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутньої посадової особи;

особистого внеску посадової особи у загальний результат роботи органу;

наявності обґрунтованих скарг на дії, бездіяльність або рішення посадової особи;

наявності визнаних в установленому законом порядку незаконними або протиправними дій, бездіяльності або рішень посадової особи.

4. Посадовій особі, до якої застосовано заходи дисциплінарного стягнення, протягом дії дисциплінарного стягнення щомісячна винагорода не виплачується.

У разі коли протягом року до посадової особи застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, одноразова винагорода не виплачується.

5. Виплата винагороди здійснюється в установленому законодавством порядку за пропозицією безпосереднього керівника посадової особи щодо розміру винагороди такій особі із зазначенням підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку, в межах бюджетних призначень.

Виплата винагороди працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету. Розмір щомісячної та одноразової винагороди не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу працівника. Винагорода виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 424 від 14.06.2017}