Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1119
Прийняття: 02.11.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2011 р. № 1119
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для осіб з інвалідністю по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 778 від 22.08.2012
№ 132 від 19.02.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для осіб з інвалідністю по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

2. Підпункт 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334 "Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 999, № 44, ст. 1785, № 46, ст. 1884, № 73, ст. 2736, № 77, ст. 2860, ст. 2861) викласти в такій редакції:

"4) Міністерству соціальної політики - 5000 тис. гривень для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих;".

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. № 1119

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для осіб з інвалідністю по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, передбачених Мінсоцполітики для будівництва (придбання) житла для осіб з інвалідністю по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах УТОС та УТОГ (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, одержувачами бюджетних коштів - підприємства УТОС та УТОГ.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів здійснює розподіл бюджетних коштів між підприємствами УТОС та УТОГ у межах бюджетних призначень на підставі пропозицій УТОС та УТОГ з урахуванням чисельності осіб з інвалідністю по зору і слуху, які станом на 1 січня року, в якому здійснюється використання відповідних коштів, перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації та роботи на зазначених підприємствах, часу їх перебування на такому обліку та умов забезпечення житлом (поза чергою, у першу чергу і в порядку загальної черги).

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла на вторинному ринку та у житлових будинках, введених в експлуатацію, в об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в експлуатацію в тому році, в якому виділено бюджетні кошти, на умовах пайової участі.

Придбання житла на вторинному ринку здійснюється за умови, що таке житло перебувало в експлуатації не менш як протягом одного календарного року.

4. Житло надається виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. У разі надання однокімнатної квартири одинокому громадянину загальна площа такої квартири не може перевищувати 40 кв. метрів.

Розподіл та надання житла здійснюється відповідно до законодавства.

5. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що закуповується, не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла, визначену в додатку до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 753). При цьому перевищення нормативу загальної площі та граничної вартості 1 кв. метра житла допускається в разі, коли оплата різниці вартості житла здійснюється за рахунок коштів громадян, яким надається таке житло, інших осіб або за рахунок коштів підприємств УТОС та УТОГ.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 778 від 22.08.2012}

Вартість житла визначається з урахуванням витрат, пов'язаних з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Видатки, пов'язані з придбанням житла на вторинному ринку та у житлових будинках, введених в експлуатацію, згідно з цим Порядком, здійснюються на підставі договору купівлі-продажу житла.

Договори про придбання житла на умовах пайової участі укладаються щодо об'єктів незавершеного будівництва із ступенем готовності не менш як 90 відсотків.

Видатки, пов'язані з придбанням житла на умовах пайової участі, здійснюються на підставі відповідного договору згідно з графіком фінансування та документів, що підтверджують використання за призначенням перерахованих раніше коштів.

8. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства за договорами щодо придбання:

житла на вторинному ринку та у житлових будинках, введених в експлуатацію, - в розмірі до 95 відсотків його вартості;

житла на умовах пайової участі - в розмірі до 30 відсотків вартості річного обсягу робіт не більш як на три місяці згідно з графіком фінансування.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

10. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіти про використання бюджетних коштів за встановленою ним формою.

Мінсоцполітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.