Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1114
Прийняття: 21.11.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. № 1114
Київ

Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 161 від 22.03.2017
№ 764 від 21.08.2019}

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, що додається.

11. Установити, що 1 січня 2025 р. для роботи в бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги фахівці, які займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, повинні мати професійну кваліфікацію “парамедик”.

{Постанову доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

12. Установити, що з 1 січня 2025 р. працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фахівці, які займають посади водіїв, для роботи у складі бригади парамедиків повинні мати професійну кваліфікацію “екстрений медичний технік”.

{Постанову доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

2. Установити, що пункти 5, 6, 7, 71 і 12 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого цією постановою, втрачають чинність з 1 січня 2025 року.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 764 від 21.08.2019}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1114

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

1. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригада) є структурною одиницею центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) або станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - станція), яка надає екстрену медичну допомогу людині, що перебуває у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я.

2. Бригада у своїй роботі керується законодавством, посадовими інструкціями, нормативними і методичними документами МОЗ, наказами і розпорядженнями керівника центру, головного лікаря станції та цим Типовим положенням.

3. Бригади утворюються та ліквідуються за рішенням керівника центру згідно із законодавством. Місцем розташування бригади можуть бути станції, підстанції, відділення, пункти постійного або тимчасового базування центру.

4. Розрахунок кількості бригад проводиться відповідно до нормативів, затверджених МОЗ.

5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські, фельдшерські та бригади парамедиків.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 764 від 21.08.2019}

{Пункт 5 втрачає чинність з 1 січня 2025 року - див. пункт 2 Постанови}

6. До складу лікарської бригади входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є лікар.

{Пункт 6 втрачає чинність з 1 січня 2025 року - див. пункт 2 Постанови}

7. До складу фельдшерської бригади входять фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є фельдшер.

{Пункт 7 втрачає чинність з 1 січня 2025 року - див. пункт 2 Постанови}

71. До складу бригади парамедиків входять один парамедик та екстрений медичний технік. Керівником бригади парамедиків є парамедик.

{Типове положення доповнено пунктом 71 згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

{Пункт 71 втрачає чинність з 1 січня 2025 року - див. пункт 2 Постанови}

72. Базовий склад бригади повинен складатися не менше ніж з одного парамедика і екстреного медичного техніка.

{Типове положення доповнено пунктом 72 згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

8. Керівникові бригади підпорядковуються всі її працівники. Керівник бригади несе персональну відповідальність за її роботу.

9. Бригада зобов’язана негайно після надходження від диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру розпорядження виїхати на місце події та прибути до нього згідно з установленим нормативом.

10. У разі потреби за рішенням керівника центру для підсилення бригади парамедиків залучаються до її роботи також ще один парамедик, екстрений медичний технік, лікар, стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтвердний документ.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 764 від 21.08.2019}

11. Працівники бригад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади та за станом здоров’я бути придатними до роботи в екстремальних умовах.

12. Бригада забезпечується спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який за своїми технічними та медичними показниками повинен відповідати вимогам національних стандартів.

{Пункт 12 втрачає чинність з 1 січня 2025 року - див. пункт 2 Постанови}

13. Перелік, кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.

14. Члени бригади забезпечуються спеціальним робочим одягом та взуттям. На випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах члени бригади забезпечуються спеціальним захисним одягом та засобами індивідуального захисту.

15. Основними завданнями бригади є:

1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я;

2) перевезення пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;

3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Бригада може бути залучена лише до виконання завдань, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги.

16. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:

1) перебування у режимі готовності (очікування) до виконання розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру;

2) прибуття до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстеження та надання екстреної медичної допомоги постраждалим, які потребують такої допомоги;

3) транспортування пацієнтів, рішення про госпіталізацію яких прийнято керівником бригади, до закладів охорони здоров’я, що визначені диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру;

4) перевезення за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу під час транспортування, до закладів охорони здоров’я;

5) інформування диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру про етапність виконання завдання за викликом;

6) оперативне інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру, старшого оперативного чергового оперативно-диспетчерської служби центру, керівника центру або станції;

7) ведення затвердженої медичної статистичної облікової документації та звітування про виконану роботу;

8) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, виробів медичного призначення, поповнення їх кількості та обмін;

9) організацію медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю жертв;

10) дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного законодавства, правил з охорони праці та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку центру, станції, трудової та виробничої дисципліни, посадових і спеціальних інструкцій, вимог медичної етики і деонтології, збереження медичної таємниці, правил індивідуального захисту;

11) взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме: підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;

{Підпункт 11 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017; в редакції Постанови КМ № 764 від 21.08.2019}

12) письмове інформування пацієнта або його родичів про надану йому медичну допомогу;

13) приймання та передачу черговій зміні обладнання та інших матеріальних цінностей.

17. Бригада має право:

1) інформувати диспетчера центру про наявність великої кількості постраждалих на місці події та викликати на допомогу додаткові бригади;

2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана екстрена медична допомога;

{Підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

3) отримувати консультацію від старшого лікаря оперативно-диспетчерської служби центру з медичних питань щодо послідовності дій під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам;

4) вносити керівництву центру пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

{Підпункт 4 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 764 від 21.08.2019}

18. Працівники бригади зобов’язані:

1) забезпечувати індивідуальний захист кожного працівника бригади під час роботи у небезпечних та шкідливих умовах;

2) систематично підвищувати свій професійний рівень;

3) забезпечувати збереження лікарської таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

19. Працівники бригади несуть відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, визначених законодавством про охорону здоров’я та цим Типовим положенням;

2) правопорушення, вчинені у процесі трудової діяльності в межах, визначених трудовим, адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством;

3) неналежне збереження (втрату), псування матеріальних цінностей центру, станції, якщо втрата чи псування виникли з вини працівників бригади;

4) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки;

5) розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання службових обов’язків.