Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1111-V
Прийняття: 31.05.2007
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.512 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";

2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";

3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".

2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";

пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1111-V