Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1075
Прийняття: 27.07.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 липня 2011 р. N 1075 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1221 ( 1221-2012-п ) від 17.12.2012 }

Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо визначення Міністерством за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив).

2. Установити, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи) за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710198100, 2710198300, 2710198700, 2710199100, 2710199300, 2710199900, 3403199100, 3403991000 і 3403191000 ( 2371а-14, 2371б-14 ), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов'язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, або іншими суб'єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію.

3. Міністерству екології та природних ресурсів разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Державною митною службою затвердити у місячний строк порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив).

4. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству екології та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення для вільного використання товарів за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14 ), визначеними пунктом 2 цієї постанови (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги), з метою здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які виробляють в Україні мастила (оливи) або імпортують їх, вимог цієї постанови.

5. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству інфраструктури, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах визначених законодавством повноважень сприяти залученню інвестицій в розвиток системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) у регіонах, створення відповідних потужностей і впровадження новітніх технологій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).

6. Міністерству екології та природних ресурсів та Державній екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманням зазначеними в пункті 2 цієї постанови підприємствами, установами та організаціями вимог цієї постанови шляхом проведення системного аналізу стану справ, пов'язаних із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив).

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 324 ( 324-2004-п ) "Деякі питання щодо використання окремих видів відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 663).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70