Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1052-VIII
Прийняття: 29.03.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 19, ст.214)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89, № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116) такі зміни:

1) частину другу статті 5 після слів "розвідувальні органи України" доповнити словами "підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України";

2) частину другу статті 6 після слів "розвідувальними органами України" доповнити словами "підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України";

3) у статті 8:

частину восьму після слів "керівником розвідувального органу України або його заступниками" доповнити словами "керівником підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або його заступником";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Виключно з метою проведення контррозвідувальних заходів, систематизації і документальної фіксації отриманих результатів, їх аналізу та оперативної оцінки у межах визначених законом прав і завдань, що стосуються охорони (захисту) державного кордону України, за погодженням із Службою безпеки України та у взаємодії з нею контррозвідувальні справи можуть вести підрозділи прикордонної розвідки з дозволу начальника розвідувального органу та підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України з дозволу керівника підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або їх заступників, а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні органи України з дозволу їх керівників або їх заступників".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
29 березня 2016 року
№ 1052-VIII