Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1019-XIV
Прийняття: 08.09.1999
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань справляння державного мита

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст.386 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст.229; 1999 р., N 25, ст.211) доповнити підпунктом "у" такого змісту:

"у) за посвідчення договорів     0,01 відсотка від грошової
оренди (суборенди) оцінки земельної ділянки,
земельних ділянок яка встановлюється за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової
оцінки земель - 1 відсоток
суми договору, але не менше
одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".

2. Частину третю статті 13 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст.280) доповнити словами "за її місцезнаходженням".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 вересня 1999 року
N 1019-XIV