Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1005-VIII
Прийняття: 16.02.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 12, ст.137)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

2. Пункт 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 лютого 2016 року
№ 1005-VIII