Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1003-IV
Прийняття: 19.06.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420):

1) абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 викласти у такій редакції:

"здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями";

2) частину третю статті 11 після абзацу вісімнадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"здійснює в межах своєї компетенції міжнародне військове співробітництво із збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, забезпечує підготовку і участь миротворчого контингенту та миротворчого персоналу Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим.

2. У частині першій статті 10 Закону України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410):

абзац шостий замінити трьома абзацами такого змісту:

"взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями, контролює дотримання законодавства у Збройних Силах України;

розглядає звернення, здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони України;

здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1003-IV