Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Декрет
Номер: 10-92
Прийняття: 15.12.1992
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

{ Декрет втратив чинність на підставі Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }

Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 7, ст.54 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3664-12 від 26.11.93, ВВР, 1993, N 51, ст.477 N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 Кодексом

N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 }

З метою завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що в процесі комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг функції щодо управління майном цих підприємств і організацій здійснюють:

Міністерство економіки України та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади за участю Міністерства фінансів України стосовно відповідного майна, що перебуває у загальнодержавній власності;

Рада Міністрів Республіки Крим стосовно майна, що перебуває у власності Республіки Крим;

місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних і міських Рад народних депутатів стосовно майна, що перебуває у комунальній власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2. Органам, визначеним у статті 1 цього Декрету:

до 1 березня 1993 року завершити комерціалізацію, ліквідувавши торги, трести, об'єднання, фірми управління, комбінати та інші аналогічні їм підприємства і організації державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг та створивши на базі їх структурних підрозділів нові підприємства. Міністерству оборони України, Міністерству транспорту України, Міністерству енергетики і електрифікації України, Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по нафті і газу забезпечити проведення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, що належать до сфери їх управління, відповідно до схеми комерціалізації та плану проведення робіт, погоджених з робочою групою з питань комерціалізації, утвореною Кабінетом Міністрів України; ( Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3664-12 від 26.11.93 )

зберегти за новостворюваними підприємствами профіль їх основної діяльності по продажу товарів в асортименті та виконанню робіт і послуг;

у сфері оптової торгівлі забезпечити створення і функціонування альтернативних структур, у тому числі заснованих на недержавних формах власності, надавати їм при необхідності відповідні приміщення. Відносини підприємств оптової торгівлі з підприємствами, що створюються в процесі комерціалізації, здійснюються на основі договорів.

3. Керівникам торгів, об'єднань, трестів, фірм, управлінь, комбінатів та інших аналогічних їм підприємств та організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг до 25 січня 1993 року забезпечити подання органам, визначеним у статті 1 цього Декрету, розподільних балансів підприємств, що ліквідуються, та проектів установчих документів новостворюваних підприємств.

Неподання в зазначений термін названих документів є підставою для розірвання трудових договорів (контрактів) з керівниками цих підприємств і організацій.

4. Органам, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію суб'єктів підприємництва:

не допускати реєстрації підприємств оптової торгівлі, в установчих документах яких передбачається потоварна спеціалізація та регіон обслуговування;

провести не пізніш як у семиденний строк після подання відповідних документів державну реєстрацію новостворених підприємств.

5. Установам банків 1 березня 1993 року закрити рахунки некомерціалізованих торгів, трестів, об'єднань, фірм, управлінь, комбінатів та інших аналогічних підприємств та організацій державної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг.

6. Органам, визначеним у статті 1 цього Декрету, раз в 10 днів надсилати Міністерству економіки України і Міністерству статистики України оперативну інформацію про виконання Декрету для її узагальнення і подання до 15 березня 1993 року Кабінетові Міністрів України.

7. ( Стаття 7 втратила чинність в частині внесення змін до Закону "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 ) Зупинити дію:

пункту 1 статті 33 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249), частини третьої статті 7 Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст. 5; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 33, ст. 475) в частині управління майном підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, що є в комунальній власності, в процесі їх комерціалізації;

( Абзац третій статті 7 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                 Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України           А.ЛОБОВ
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 10-92
Опубліковано: "Голос України", 26.12.92