Приєднуйтесь.

Зберігайте судову практику у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Номер рішення 86817847
Номер справи 905/1058/18
Дата набрання законної сили 10.01.2020
Cуд Касаційний господарський суд Верховного Суду

УХВАЛА

10 січня 2020 року

м. Київ

Справа № 905/1058/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Стратієнко Л.В. - головуючий, судді - Губенко Н.М., Ткач І.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М»,

на ухвалу Східного апеляційного господарського суду

(головуючий - Геза Т.Д., судді -Мартюхіна Н.О., Плахов О.В.)

від 28.11.2019,

за позовом Національного банку України,

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватофис»,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк»,

про звернення стягнення на предмет іпотеки,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.02.2019 у справі №905/1058/18 повернуто без розгляду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю «Тайлон».

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М» звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 апеляційну скаргу ТОВ «Зернопоставка - М» на ухвалу Господарського суду Донецької області від 11.02.2019 у справі №905/1058/18 було залишено без руху у зв`язку з ненаданням доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, доказів надсилання копії апеляційної скарги ТОВ «Тайлон», відсутністю клопотання про поновлення пропущеного строку, встановленого на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин такого пропуску та відсутністю обґрунтування права на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Донецької області від 11.02.2019 не стороною у справі № 905/1058/18. Надано десятиденний строк з моменту отримання ухвали для усунення недоліків.

У зв`язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги у встановлений апеляційним господарським судом строк, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М» на ухвалу Господарського суду Донецької області від 11.02.2019 у справі №905/1058/18.

10.12.2019 ТОВ «Зернопоставка - М» звернулося з касаційною скаргою на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 у справі №905/1058/18 до суду касаційної інстанції.

Дослідивши касаційну скаргу ТОВ «Зернопоставка - М», Касаційний господарський суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження з таких підстав.

За змістом положень статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах: "Устименко проти України", "Пономарьов проти України") право на справедливий судовий розгляд гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачиться у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами.

Як вбачається з матеріалів справи, Східний апеляційний господарський суд керуючись частиною 4 статті 260 та пунктом 4 частини 1 статті 261 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 28.11.2019 відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою, оскільки заявник апеляційної скарги не усунув недоліки поданої апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її вручення та не подав до суду клопотання про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження вказаного судового рішення.

Згідно з пунктами 2, 3 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору та докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Частинами 3 та 4 статті 260 Господарського процесуального кодексу України визначено, що апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 261 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 261 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Таким чином, суд апеляційної інстанції з дотриманням норм чинного на момент ви-несення оскаржуваної ухвали законодавства відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М».

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 293 Господарського процесуального кодексу України у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

З урахуванням викладеного, суд касаційної інстанції дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М» на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 у справі №905/1058/18 у зв`язку з її необґрунтованістю, оскільки правильне застосування норм права апеляційним судом є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення.

Керуючись статтями 234, 290, 293 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

У Х В А Л И В:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі №905/1058/18 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М» на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2019.

2. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопоставка - М» на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 у справі №905/1058/18 надіслати скаржнику разом з доданими до неї матеріалами.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий Л. Стратієнко

Судді Н. Губенко

І. Ткач