Приєднуйтесь.

Зберігайте судову практику у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Номер рішення 86817784
Номер справи 913/88/19
Дата набрання законної сили 10.01.2020
Cуд Касаційний господарський суд Верховного Суду

УХВАЛА

10 січня 2020 року

м. Київ

Справа № 913/88/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Стратієнко Л.В. - головуючий, судді - Губенко Н.М., Ткач І.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини»,

на рішення Господарського суду Луганської області

(суддя - Фонова О.С.)

від 10.06.2019,

та постанову Східного апеляційного господарського суду

(головуючий - Слободін М.М., судді - Сіверін В.І., Хачатрян В.С.)

від 06.11.2019,

у справі за позовом Сватівської районної ради Луганської області

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини», 2) Державного реєстратора сектору речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради Набатової Владислави Вікторівни

про визнання недійсним рішення загальних зборів, визнання недійсним передавального акту, визнання недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, визнання недійсним запису про права власності,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини» звернулося з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Луганської області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 у справі №913/88/19 до Касаційного господарського суду.

Також, заявником було подане клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження вказаних судових рішень.

В своєму клопотанні ТОВ «Медіа «Новини Сватівщини» просило поновити строк на касаційне оскарження вказаних судових рішень, оскільки повний текст постанови Східного апеляційного господарського суду складено 11.11.2019, отримано скаржником 19.11.2019, а тому касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення останньому повного тексту судового рішення.

Ухвалою Верховного Суду від 17.12.2019 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини» на рішення Господарського суду Луганської області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 у справі №913/88/19 залишено без руху на підставі частин 2 та 3 статті 292 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з несплатою судового збору та ненаведенням достатнього обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на звернення з касаційною скаргою (доказів, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції до касаційної скарги скаржником додано не було, що підтверджується актом Верховного Суду №29.1-11/395 від 13.12.2019).

Крім того, в порушення вимог статті 291 Господарського процесуального кодексу України, скаржником не було надано доказів надсилання копії касаційної скарги від 03.12.2019 і доданих до неї документів листом з описом вкладення іншим учасникам справи.

08.01.2020 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надійшов дублікат квитанції №0.0.1572314223.1 від 03.01.2020 та доказ, що підтверджує дату отримання копії оскаржуваної постанови Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019, а саме фотокопія конверту.

Як вбачається з витягу із сайта Укрпошти, відповідно до трек-номеру вказаному на конверті (6102230094836), в якому на адресу скаржника була надіслана оскаржувана постанова суду апеляційної інстанції, вказана постанова була вручена за довіреністю 15.11.2019.

Касаційна скарга ТОВ «Медіа «Новини Сватівщини» була подана 10.12.2019, тобто після закінчення двадцятиденного строку з дня вручення завнику оскаржуваної постанови.

Дослідивши матеріали справи, касаційний господарський суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з огляду на таке.

Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенції) "кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру".

Відповідно до практики Суду держава, яка створює суди апеляційної чи касаційної інстанцій, має забезпечити, щоб особи, які відповідають перед законом, мали можливість користуватись всіма фундаментальними гарантіями ст. 6 Конвенції в про-вадженнях у цих судах (див. рішення у справі "Делкурт проти Бельгії", від 17 січня 1970 року, пункт 25, Серія А N 11; п. 27 рішення Суду у справі "Пелевін проти України", no. 24402/02, від 20.05.2010 року). Однак, при цьому, Суд зазначає, що право на доступ до суду, не є абсолютним, воно за своїм змістом може підлягати обмеженням, особливо щодо умов прийнятності скарги на рішення. Норми, які регламентують строки подання скарг, безумовно, передбачаються для забезпечення належного відправлення правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що ці норми будуть застосовані. У той же час такі норми або їх застосування мають відповідати принципу юридичної визначеності та не перешкоджати сторонам використовувати наявні засоби (див. пункти 22 - 23 рішення у справі "Мельник проти України" від 28.03.2006 року, пункти 37-38 рішення у справі "Мушта проти України" від 18.11.2010 року).

У п. 41 рішення від 03.04.2008 року "Пономарьов проти України" Суд вказав, що: "правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності, так як і перегляд в порядку нагляду. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Однією із таких підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін органами влади про прийняті рішення у їхній справі. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судово-го провадження. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata (принцип юридичної визначеності), особливо як у цій справі, коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків".

Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Згідно з частиною 3 статті 292 Господарського процесуального кодексу України касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини 1 статті 293 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними.

Враховуючи те, що заявником лише частково усунуто недоліки зазначені в ухвалі Верховного Суду від 17.12.2019 та не наведено поважних підстав для поновлення строку на касаційне оскарження вказаних судових рішень, колегія суддів дійшла висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини» на рішення Господарського суду Луганської області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 у справі №913/88/19, на підставі пункту 4 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 288, 292, 293 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі №913/88/19 за каса-ційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини» на рішення Господарського суду Луганської області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019.

2. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа «Новини Сватівщини» на рішення Господарського суду Луганської області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 у справі №913/88/19 надіслати скаржнику разом з доданими до неї матеріалами.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий Л. Стратієнко

Судді Н. Губенко

І. Ткач